Úvodní strana

 
Členská schůze 2021 zrušena

Z důvodu pandemické situace a protikoronavirových opatření je členská schůze pro rok 2021 zrušena.
Členské příspěvky 600,- Kč uhraďte do konce února na účet 196160865/0300 
Do poznámky uveďte jméno, příspěvky 2021.
 
Akce MSDK 2021


Klubová výstava MSDK
5.6.2021: propozice a přihláška ZDE

Po skončení klubové výstavy 5.6.2021 v Hartvíkovicích se bude konat bonitace MSDK. Přihláška viz. Ke stažení. Přihlášku s kopiemi potřebných dokumentů i s potvrzením o zaplacení čl. příspěvku a poplatku za bonitaci zašlete do 17.5.2021 na adresu ÚPCH.

Speciální výstava MSDK 6.6.2021: propozice a přihláška ZDE

Vzhledem k tomu, že ČMKU přeložila Mezinárodní výstavu Špilberka na stejný termín, jako se konají naše výstavy a na ní posuzují oba rozhodčí, které jsme měli dohodnuté, museli jsme zajistit rozhodčí náhradní. Proto se rozhodčí mění takto: v sobotu paní Kateřina Michalová a v neděli pan Jiří Janda. Oběma velmi děkujeme za vstřícnost, že narychlo v době, kdy většina rozhodčích posuzuje Špilberku, přijali naši žádost o posuzování. Kdyby se tak nestalo, byli bysme nuceni výstavy zrušit.

Klubová výstava MSDK 5.6.2021 rozhodčí Kateřina Michalová
Speciální výstava MSDK 6.6.2021 rozhodčí Jiří Janda

ZTP 6.6.2021 se z důvodu rozhodnutí německého rozhodčího ruší. Náhradní termín bude oznámen, jakmile to situace u nás a v Německu umožní.

Německé ZTP 28. 10. 2021: propozice ZDE, přihláška ZDE
 
Členské příspěvky 2021

Členské příspěvky 600,- Kč uhraďte do konce února na účet 196160865/0300 
Do poznámky uveďte jméno, příspěvky 2021.
 
VÝSLEDKY BONITACE MSDK A NĚMECKÉHO ZTP 

Bonitace MSDK Kroměříž - výsledky ZDE
ZTP Čejtice - výsledky ZDE
 
Německé ZTP 

22. 8. 2020
 - německé ZTP (Čejtice)
rozhodčí: Rudi Killmaier (Německo)
Ke stažení: Přihláška a propozice

Novinky

04.01. 2021  Zápis ze schůze výboru
Přidán zápis ze schůze výboru MSDK 6.12.2020

04.11. 2020  Členské příspěvky
Členské příspěvky 600,- Kč uhradit do konce února 2021, č.ú.: 196160865/0300 
Do poznámky uveďte jméno, příspěvky 2021.

04.11. 2020  Výsledky bonitace MSDK a ZTP
Bonitace MSDK výsledky ZDE
německé ZTP výsledky ZDE