Mistrovství světa IDC

Podmínky výběru reprezentantů MSDK na Mistrovství Světa dobrmanů 

  • platné členství v MSDK v předchozím roce a v roce pořádání mistrovsví světa

  • minimálně 2x složená zkouška IGP3, od 2 různých rozhodčích, min.250 bodů, oddíl C 85 bodů, hodnocení TSB A - musí být zapsané ve výkonnostní knížce

  • maximální počet startujících za družstvo MSDK je 5 + 1 náhradník

  • po uzávěrce přihlášek bude proveden výběr účastníků, kdy při vyšším počtu přihlášených bude rozhodovat vyšší počet bodů u složené zkoušky IGP 3 zapsané ve výkonnostním průkazu psa. Při rovnosti bodů bude zvýhodněn účastník, který v předchozím roce startoval na MS za MSDK.

  • preferenční je však účast na některém z vypsaných závodů se ziskem minimálně 250bodů (oddíl C 85 bodů, hodnocení TSB A )

  • žebříček bude sestaven z 5 psovodů (+1 náhradník) na základě zisku bodů z vypsaných závodů

  • do kvalifikace se započítávají zkoušky a závody konané minimálně jeden týden po skončení MS IDC v předchozím roce a nejpozději 4 týdny před uzávěrkou přihlášek na MS IDC daného roku

  • startovné musí závodník zaslat na účet MSDK před uzávěrkou, tato částka mu bude vrácena v případě, že na MS IDC závodník nastoupí

 


Zájemci o účast co nejdříve kontaktujte výcvikářku klubu :
Mgr. Daniela Cahová, Ptáčov 9, 674 01 Třebíč 
nebo emailem: d.cahova@seznam.cz
tel. 774407141

Novinky

04.01. 2021  Zápis ze schůze výboru
Přidán zápis ze schůze výboru MSDK 6.12.2020

04.11. 2020  Členské příspěvky
Členské příspěvky 600,- Kč uhradit do konce února 2021, č.ú.: 196160865/0300 
Do poznámky uveďte jméno, příspěvky 2021.

04.11. 2020  Výsledky bonitace MSDK a ZTP
Bonitace MSDK výsledky ZDE
německé ZTP výsledky ZDE