Online přihláška na klubovou výstavu

Přihláška na Klubovou výstavu MSDK 30.9.2017

Uzávěrka přihlášek :  I .- 01.09.2017   II.- 15.09.2017

Třída:

Pohlaví:


Barva:


Pes:

Majitel:

Soutěže:

Nejlepší pár

Nejlepší plemeník

Nejlepší chov. stanice


Údaje o platbě:

Přílohy (formát PDF nebo JPG) velikost přílohy max 1MB !!!

Kopie průkazu původu psa *

Kopie certifikátu do třídy PRACOVNÍ

Kopie ŠAMPIONÁTU

Kopie dokladu o zaplacení

* povinná položka

K přihlášce je nutno přiložit jako přílohu kopii průkazu původu psa a certifikátů opravňujících k zařazení do příslušné třídy!!! (např. kopii zkoušky, šampionátu).

Bez certifikátů opravňujících do třídy pracovní a šampionů budou psi automaticky zařazeni do třídy otevřené. Dále přiložte kopii dokladu o zaplacení pro lepší identifikaci vaší platby.

V případě, že se Vám přílohy nepodaří připojit, zašlete je samostatně na email: vystava@bedea.cz

Neúplně vyplněné přihlášky nebudou přijaty!!!

Novinky

21.09. 2017  Zápis ze schůze výboru MSDK
Přidán zápis ze schůze výboru MSDK dne 29.7.2017 a rozhodn ... Celá zpráva >>.

18.05. 2017  KV a SV 2017 - výsledky
Výsledky KV MSDK  a SV MSDK 6. a 7.5.2017 ... Celá zpráva >>.

20.04. 2017  Zápis z čl. schůze MSDK
Vložen zápis z členské schůze MSDK 25.3.2017