Termíny akcí MSDK


Členská schůze MSDK

10.3.2018 v 10.00 hod. v Kroměříži


Klubová výstava dobrmanů se zadáním titulu Klubový vítěz 2018

dne 9.6.2018 v Kroměříži, rozhodčí paní Susanne Kaurek (Rakousko)
Po skončení klubové výstavy se bude konat bonitace MSDK.
Zájemci o bonitaci, zašlete prosím vyplněnou přihlášku s kopiemi potřebných dokumentů ( PP, rtg.DKK, posudek z klubové nebo speciální výstavy dobrmanů + potvrzení o zaplacení bon.poplatku na účet MSDK) na adresu hlavního poradce klubu do 18.5.2018!!!V polovině září 2018 - ZTP + bonitace v Hartvíkovicích, termín bude upřesněn.

Novinky

18.11. 2018  Zápis ze schůze výboru
Přidán zápis ze schůze výboru MSDK 28.9.2018

24.05. 2018  ZTP - přihláška a propozice
Přidány propozice a přihláška na německé ZTP ... Celá zpráva >>.

15.05. 2018  Zápis z čl.schůze MSDK
Přidán zápis z členské schůze MSDK 10.3.2018