ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung 2023 - 04.06.2023

 

Moravskoslezský dobrman klub

Zve na / ladet zum / invites on

 

ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung 2023

04.06.2023

 

Místo konání / Austragungsort / Place: Fotbalové hřiště Hartvíkovice Rozhodčí/ Richter / Judge :

 

Rudi Killmaier ( D )

 

Uzávěrka/Meldeschluss/Deadline: 17.04.2023

Přihláška ke stažení zde.

Startovné/Startgebür/Start payment: 100,- €

Číslo účtu / Zahlungen bitte an die / Bank account number: Konto Nr.: 196160865/0300

BIC / Swift: CEKOCZPP

IBAN: CZ59 0300 0000 0001 9616 0865

 

Vedoucí zkoušek/Prüfungslaiter: Wolfgang Freyer, SK

 

Po abslovování zkoušky ZTP bude psovi/feně odebrána krev na test DNA, toto vyšetření se platí přímo rozhodčímu na ZTP (55 eur, prosím, je třeba mít tuto částku připravenou v eurech)

Nach Absolvierung der Prüfung ZTP wird dem Rüde/Hündin Blut für den DNA-Test abgenommen. Diese Untersuchung wird direkt dem Richter für ZTP bezahlt (55 EUR, bitte bereiten Sie diesen Betrag im EURO vor)

 

Kontaktní informace/Kontakt informationen : Daniela Cahová, Ptáčov 9, 67401 Třebíč , Czech republic

Tel.00420774407141, mail: d.cahova@seznam.cz

FB: Daniela Cahová

 

Od roku 2009 musí být 6 týdnů před konáním ZTP všechny podklady odeslané DK Německa

 

Spolu s přihláškou zašlete e-mailem nebo poštou:

 • fotokopii rodokmenu

 • fotokopii vyhodnocení rentgenu kyčelních kloubů z Německa. ZTP se nemůže zúčastnit pes/fena pokud ještě nemá vyhodnocení RTG

 • fotokopii certifikátu o vykonané zkoušce BH, zkouška BH musí být splněna v zemi, kde má majitel trvalé bydliště

 • fotokopii o vyšetření von Willebrandovy nemoci – vWD /k ZTP obdrží souhlas jen jedinec, který má vWD : N/N nebo N/P (přenašeč)/

 • fotokopii HD otce a matky vyhodnocené v Německu

 • fotokopii dokladu o zaplacení

 • fotokopii průkazu dokládajícího členství v klubu začleněném v IDC (obvykle národní chovatelský klub dobrmanů)

Bez uvedených dokladů nedostane pes povolení ke zkoušce ZTP.

Všechny fotokopie dokladů musí být předložené DK Německa 6 týdnů pře konáním ZTP. Pokud nebudou tyto doklady doložené, Německý dobermann klub nedá souhlas ke konání ZTP.

 

Při nástupu na ZTP musí psovod předložit originály všech dokladů !!!

 

Pořadatel není zodpovědný za škody způsobené psem nebo psovi. Každý pes musí mít veterinární průkaz s

platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviroze a hepatitide minimálně 21 dní a maximálně 1 rok před výstavou. Prosím, dbejte na veterinární předpisy EU.

Bitte nicht vergessen zu Schicken:

 • Pedigree fotokopie

 • Prüfungs Certifikat,

 • vWD Certifikat ( zu der ZTP wird nur N/N oder N/P (Träger) zugelassen

 • fotokopie der RTG Auswertung aus Deutschland,

 • fotokopie HD Auswertung aus Deutschland der ElternBezahlungs Bestätigung

 • Fotokopie einer Karte, die die Mitgliedschaft in einem im IDC eingetragenen Club nachweist (normalerweise ein nationaler Dobermannclub)

 

Ohne diese Papiere wird der Hund vom DV nicht zur ZTP zugelassen. Beim Antreten müssen alle Papiere im Original vorhanden sein. Alle Unterlagen müssen spätestens sechs Wochen vor Abhaltung der Prüfung beim DV eingereicht sein. Für Schäden die durch Hunde verursacht werden, müssen vom jeweiligen Hundeführer bzw. Besitzer ersetzt werden. Sollte die Prüfung aus objektiven Gründen entfallen, wird die Meldegebühr für den vorhergegangenen Aufwand verwendet.

Bei Übernahme des Hundes zur Prüfung muß der Teilnehmer einen Internationalen Impfpass vorweisen, dass der Hund gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 21 Tagen bis zu einem Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde.

Bitte, beachten Sie die Veterinärvorschriften der Europäischen Union!

 

Program / Programm :

 • Přejímka/ Einlass der Hunde od / ab 7.30 hod./Uhr

 

 • Začátek posuzování/ Beginn des Richtens 9:00 hod./Uhr

 

Vystavovatel se zavazuje uhradit startovné i v tom případě, že se zkoušky vhodnosti do chovu - ZTP nezúčastní. Prihlášky bez potvrzení o úhradě nebudou přijaté!

 

Pořadatel není zodpovědný za škody způsobené psem anebo psovi. V případě, že by se zkouška z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použité k úhradě nákladů spojených s její přípravou.

Každý pes musí mít veterinární průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviroze, hepatitidě minimálně 21 dní a maximálně 1 rok ZTP.

 

Prosím, dbejte na veterinární předpisy EU.

 

Při nástupu na ZTP musí psovod ( majitel psa ) bez výjimky předložit ke kontrole rozhodčímu a vedoucímu zkoušek originál: rodokmenu, vyhodnocení RTG z Německa, zkoušky a vWD certifikát, členskou průkazku

Psovod musí mít uzavřenou pojistku na případné škody anebo újmy na zdraví způsobené psem a kopii

předloží při nástupu na ZTP

 

Der Starter verpflichtet sich zur Zahlung der Meldegebühr, auch wenn er an dieser Veranstaltung nicht teilnimmt. Meldungen ohne Zahlungsbeleg werden nicht angenommen!

 

Für Schäden die durch Hunde verursacht werden, müssen vom jeweiligen Hundeführer bzw. Besitzer ersetzt werden. Sollte die Prüfung aus objektiven Gründen entfallen, wird die Meldegebühr für den vorhergegangenen Aufwand verwendet.

 

Bei Übernahme des Hundes zur Prüfung muß der Teilnehmer einen Internationalen Impfpass vorweisen, dass der Hund gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 21 Tagen bis zu

einem Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde.

 

Bitte, beachten Sie die Veterinärvorschriften der Europäischen Union!

Es müssen unbedingt alle Original Papier am Prüfungstag dem Richter und Prüfungsleiter ( Ahnentafel, Prüfungs -Bestätigung, HD – Auswertung aus Deutschland und vWD Certifikat. Dobermann-Klub Mitgliesdkarte ) ohne Ausnahme vor der Prüfung vorgelegt werden.

 

Der Hundeführer muß für den Hund eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben und eine Kopie davon vorlegen.

Novinky

06.04. 2023  Zápisy ze schůzí
Na stránku ZÁPISY ZE SCHŮZÍ vloženy zápisy z výroční členské schůze MSDK 12.03.2022 a zápis ze schůze výboru MSDK 11. 3. 2023 ... Celá zpráva >>.

19.03. 2023  Chov MSDK v roce 2022
Informace na této straně.

07.03. 2023  Výsledky ZTP 2022
 Výsledky z ZTP v Hartvíkovicích naleznete ZDE